CHIA SẺ CỦA HỌC SINH

Lâm Thị Hương Giang, lớp 11B, trường Việt Mỹ Quận 11 “Các thầy cô giáo luôn giúp đỡ mình trên con đường học tập”.

 Em May Tuyết Rajtboriraks, học sinh Lớp 12A, Trường Việt Mỹ Quận 11″Các thầy cô cho hoạt động nhóm nhiều, giúp  phát âm chuẩn và luôn giảng bài với nụ cười tươi”

Em Từ Trung Du, học sinh lớp 10A, Trường Việt Mỹ Quận 11  “Thầy/cô đều rất vui tính, cho nhiều trò chơi khiến lớp rất vui và giúp con dễ hiểu bài hơn”

Em Thang Mỹ Dung học sinh lớp 10A, Trường Việt Mỹ Quận 11 “Thầy cô giảng bài nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho em rất nhiều”