Thành Tích

Trong kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế Cambridge tổ chức vào tháng 10/2017 vừa qua, học viên của Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools đã một lần nữa khẳng định năng lực Anh ngữ vượt trội qua bảng thành tích đáng khen...

Kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge Movers, Flyers do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh ĐH Cambridge được tổ chức vào tháng 10/2017 vừa qua, hai học viên của Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ (UAschools) đã đạt thành tích cao 13/15 khiêng, là...

Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ