CAM KẾT ĐÀO TẠO

A. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

1. Thi xếp lớp:

  • Tất cả học viên đều được trải nghiệm bài thi xếp lớp để chọn được lớp học phù hợp.
  • Bài thi đảm bảo sự chính xác và thể hiện được trình độ học viên nhằm giúp học viên chọn được lớp học phù hợp.

2. Thi giữa kỳ:

  • Bài thi giữa kỳ giúp nhà trường đánh giá học lực, độ tiếp thu bài của học viên.
  • Sau bài thi giữa kỳ, phòng đào tạo sẽ có biện pháp giúp đỡ, kèm cặp kịp thời đối với học viên yếu.

 3. Thi cuối kỳ:

  • Theo bộ đề thi chuẩn của Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ nhằm đánh giá thực chất khả năng của học viên.
  • Dựa vào kết quả cuối kỳ, Phòng Đào tạo Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ sẽ cấp Giấy chứng nhận cuối khóa cho học viên đạt yêu cầu.
 

B. THAM GIA CÁC KỲ THI QUỐC TẾ:

1. Thi Cambridge Starters, Movers, Flyers:

 2. Thi TOEIC, IELTS:

 

C. NGOẠI KHÓA, CÁC CUỘC THI DO TRUNG TÂM TỔ CHỨC:

1. Học viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa của Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ sau khi kết thúc khóa học như: vui chơi tại Thị Trấn Tuyết, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, hoạt động teambuilding,…

2. Học viên được tham gia các cuộc thi tài do Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ tổ chức như: thi kể chuyện Tiếng Anh, thi Tiếng Anh Olympic,…

 

D. CAM KẾT DÀNH CHO HỌC VIÊN:

  • Học viên phải tham gia đầy đủ 80% thời gian học tập trong khóa học.
  • Học viên tham gia đầy đủ các bài kiểm tra của giáo viên trong khóa học.

310 Total Views 2 Views Today
Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ