TEST PREPARATION COURSE: TOEIC

CHỨNG CHỈ TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) (bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế): là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh đối với những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, đặc biệt là những đối tượng sử dụng tiếng Anh với mục đích giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh sự thành thạo khi giao tiếng bằng tiếng Anh trong các hoạt động bao gồm kinh doanh, thương mại, du lịch,v.v… Kết quả này được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam.

 

 

TEST PREPARATION COURSE: TOEFL

CHỨNG CHỈ TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) (bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ): là bài thi được chuẩn hóa nhằm đánh giá khả năng thông thạo của người học và người sử dụng tiếng Anh. TOEFL đánh giá khả năng chuẩn Mỹ của một người đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học.

TEST PREPARATION COURSE: IELTS

CHỨNG CHỈ IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh qua cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. IELTS được chấp nhận ở hầu hết các nước Australia, Canada, Anh, New Zealand, Nam Phi, nhiều học viện ở Mỹ và các tổ chức nghề nghiệp. IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.