LỊCH KHAI GIẢNG
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.Super Kids 1
(Lớp cơ bản)
HS Mẫu giáo16:30-18:00
Thứ Hai đến thứ Năm
2.Super Kids 2
(Lớp cơ bản)
HS Mẫu giáo07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
3.16:30-18:00
Thứ Hai đến thứ Năm
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.Children Starters
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
2.Children Starters
(Lớp tăng cường)
HS Tiểu học16:30-18:00
Thứ Hai đến thứ Năm
3.Children 1
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
4.Children 1
(Lớp tăng cường)
HS Tiểu học16:30-18:00
Thứ Hai đến thứ Năm
5.Children 2
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
6.18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
7.07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
8.Children 2
(Lớp tăng cường)
HS Tiểu học18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
9.Children 3
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
10.07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
11.Children 4
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
12.07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
13.07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
14.Children 4
(Lớp tăng cường)
HS Tiểu học16:30-18:00
Thứ Hai đến thứ Năm
15.Children 5
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
16.Children 5
(Lớp cao cấp)
HS Tiểu học18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
17.Children 6
(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.Teens Starters
(Lớp cơ bản)
HS THCS18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
2.18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
3.07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
4.Teens 1
(Lớp cơ bản)
HS THCS07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
5.Teens 2
(Lớp cơ bản)
HS THCS18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
6.07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
7.Teens 3
(Lớp cơ bản)
HS THCS18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
8.07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
9.Teens 4
(Lớp cơ bản)
HS THCS18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
10.Teens 5
(Lớp cơ bản)
HS THCS07h45 - 09h45
Thứ Bảy & CN
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.Engcom 1
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
2.Engcom 2
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
3.Engcom 3
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1. IELTS 1 (4.0-5.5)
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên18:00-20:00
Thứ Ba & thứ Năm
2. IELTS 2 (5.5-6.5)
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên07:45-09:45
Thứ Bảy & CN
3. IELTS 3 (6.5-7.5)
(Lớp cơ bản)
15 tuổi trở lên18:00-20:00
Thứ Hai & thứ Tư
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.

Luyện thi Starters

(Lớp cơ bản)
HS Tiểu học

18:00-20:00

Thứ Hai & thứ Tư
2.

Luyện thi KET

(Lớp cơ bản)
HS THCS

09:50-11:50

Thứ Bảy & CN
TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.IELTS Foundation
(Lớp tăng cường)
15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

2.

IELTS 1 (4.0-5.5)
(Lớp tăng cường)

15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

3.

IELTS 2 (5.5-6.5)
(Lớp tăng cường)

15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

4.IELTS 2 (6.5-7.5)
(Lớp tăng cường)
15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

5.

Luyện thi cấp tốc
IELTS 5.0-6.0

15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

6.

Luyện thi cấp tốc
IELTS 6.5+

15 tuổi trở lên

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

 

TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.Luyện thi Starters, Movers, Flyers
(Lớp tăng cường)
HS Tiểu học

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

2.

Luyện thi KET, PET
(Lớp tăng cường)

HS THCS

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

 

TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.

Anh văn thiếu nhi
Children Starters, 1,2,3,4,5,6
(Lớp tăng cường)

HS Tiểu học

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

TTLỚP HỌCĐỐI TƯỢNGLỊCH HỌC
1.

Anh văn thiếu niên
Teens Starters, 1,2,3,4,5,6
(Lớp cơ bản)

HS THCS

9h45 - 11h45
13h30-15h30
15h30-17h30
18h00-20h00
Thứ 2&4, Thứ 4&6, Thứ 2&6, Thứ 7&CN

Vui lòng chọn các mục để tìm kiếm lớp học phù hợp

LIÊN HỆ

252 Lạc Long Quân, P. 10, Q.11, 
TP. HCM
Điện thoại: 0888 252 806
890 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, 
TP. HCM
Điện thoại: 0848 252 890

MẠNG XÃ HỘI

TƯ VẤN KHOÁ HỌC

© UAschools

ĐĂNG KÝ HỌC
ZALO
MESSAGER
Hotline
phone-handsetmap-marker